Starý Most 661, 434 01 Most
+420 476 706 266
letistemost@letistemost.cz

Provozní řád letiště

 1. Letiště je veřejnosti přístupné ve dnech pracovního klidu, pracovního volna a státem uznaných svátcích. V ostatní době musí být návštěva letiště ohlášena (telefonicky 476 706 266 nebo osobně) strážnému v přízemí správní budovy. Děti mladší 15 let musí být trvale doprovázeny dospělou osobou. Pohyb na letišti vyžaduje zvýšenou opatrnost všech návštěvníků.
 2. Na letišti je veřejnosti přístupná vyhlídková terasa s přilehlou vyhrazenou travnatou plochou. Ostatní prostory letiště jsou přístupny jen v doprovodu člena Aeroklubu. To se týká i provozních objektů letiště (zejména hangárů) bez ohledu na to, jsou-li otevřeny.
 3. Na provozní plochy letiště oddělené zábranami, výstražnými kužely, výstražnými tabulemi, zábradlím apod. je vstup bez doprovodu přísně zakázán! Hrozí nebezpečí úrazu!
 4. Každý je povinen respektovat pokyny pořadatelů, vydané v zájmu zajištění bezpečnosti osob a majetku.
 5. Psi musí být vedeni na vodítku a pod stálým dohledem chovatele.
 6. Jízdní kola musí být odkládána ve vyhrazeném přístřešku přilehlém k terase a ve stojanech uzamčena.
 7. Je přísně zakázáno vnášet do areálu letiště střelné zbraně a jiné nebezpečné předměty nebo látky a vnášet nebo vhazovat jakékoliv předměty na provozní plochy.
 8. Odpadky je dovoleno odkládat jen do označených nádob a v souladu s omezením na těchto nádobách vyznačeným.
 9. Kouření je dovoleno jen v prostorách k tomu vyhrazených!
 10. Zařízení sloužící návštěvníkům letiště musí být užíváno jen v souladu s účelem, pro něž je určeno a takovým způsobem, aby nebylo poškozováno. Náhrada škod způsobených nevhodným chováním bude vymáhána podle platných právních předpisů.
 11. Provozování leteckých a raketových modelů, draků a podobných zařízení je možné jen se souhlasem odpovědných funkcionářů Aeroklubu.
 12. Zájemci o seznamovací lety se hlásí u člena aeroklubu, popřípadě se ohlásí na telefonním čísle 476 706 266.
 13. Před vstupem na palubu letadla musí být provedena bezpečnostní prohlídka. Nepodrobení se bezpečnostní prohlídce je důvodem k neprovedení letu.

Provozní řád letiště byl vydán v souladu s povinnostmi provozovatele sportovního zařízení podle § 7a zákona č. 115/2001 Sb.