Starý Most 661, 434 01 Most
+420 476 706 266
letistemost@letistemost.cz

Historie letiště Most

V roce 1946 vzniklo v tehdejších Stalinových závodech letecké oddělení, které se hlásilo k Českému národnímu aeroklubu. Dalo si jméno Aeroklub Stalinovy závody v Českém Jiřetíně. Dne 20.8.1946 vznikla komise pro výstavbu letiště se zástupci ministerstva dopravy, ONV Most, ONV Duchcov, letectva SNB a 6 zástupci Stalinových závodů. Po jednání byl zvolen pozemek mezi obcemi Mariánské Radčice, Libkovice, Jenišův Újezd, Braňany a Konobrže. Již 30.8.1946 došla do Stalinových závodů zpráva, že ministerstvo dopravy povolilo výstavbu letiště po úpravě okolního terénu, východně od Stalinových závodů. Již koncem srpna bylo dovezeno první letadlo. Prvním letounem nově vzniklého leteckého oddělení Stalinových závodů byl Piper Cub L-4 (výr.č.43-29602) s motorem Continental, imatrikulace OK-XFG, zakoupený za tehdejších 32 000,- Kč z přebytků US Army ve Francii. Následně přibyly další letouny. V prosinci 1946 bylo jednáno s ministerstvem průmyslu, zahraničního obchodu a Národní bankou. Letecké oddělení již vlastnilo dva letouny Piper Cub L-4, dva stroje Fairchild UC-61, které byly v hangáru prohlédnuty. Později přibyl ještě jeden dvoumotorový letoun Noordyun UC-64A. Výstavba mosteckého letiště trvala krátce - od října 1946 do května 1947. Rozvoj létání materiálně i personálně podporovaly tehdejší Stalinovy závody se svým fundovaným leteckým oddělením. Dominantou letiště se stal velice prostorný hangár s charakteristickým šestiúhelníkovým půdorysem, který byl (jak jinak) vytvořen z vrcholu rušené chladící věže jednoho z provozů ve Stalinových závodech. Zpočátku se provozovalo na mosteckém letišti jen motorové létání. Koncem roku 1947 došlo ke sloučení pobočky Českého národního aeroklubu v Mostě s pobočkou ČNA Stalinových závodů. Dne 5.11.1948 byl na mosteckém letišti unesen letoun Fairchild UC-61. Trasa byla z tehdy již komunistického Československa do Bavorska. Pilotem byl Karel Tikovský, na palubě měl dva cestující. Pilot se vrátil za měsíc, letoun byl zpět přelétnut příslušníkem bezpečnostní letky 8.1.1949. Až v roce 1949 byl zahájen na letišti u Libkovic první plachtařský výcvik s pěti kluzáky. Oficiálně bylo letiště zkolaudováno 5.1.1950.

Leteckým a později parašutistickým výcvikem prošly na starém letišti v Mostě stovky zájemců. Mnozí létali pro vlastní potěšení, pro řadu jiných byl pilotní výcvik prvním krokem pro získání leteckého povolání. Naši piloti odcházeli k vojenskému letectvu, k Československým aeroliniím i k zemědělskému letectvu. Libkovické letiště se však nacházelo v dobývacím prostoru hlubinného dolu a to se začalo projevovat na povrchu především terénními poklesy na vzletové a přistávací dráze. Navíc jedna dráha musela ustoupit blížící se výsypce povrchového dolu a na druhé dráze se v terénních poklesech po deštích držela voda do výše 30 až 50 cm měsíc i déle. Taková dráha byla naprosto nepoužitelná. Poslední a smrtelná rána mosteckému letišti pak byla nutnost vybudování přeložky silnice Braňany - Mariánské Radčice, která vede úhlopíčně přes bývalou vzletovou a přistávací plochu.

Nové letiště Aeroklubu Most je možné pokládat za světovou raritu. Vzniklo rekultivací výsypky povrchového hnědouhelného dolu na místě, kde stála obec Střimice. Tato obec, tak jako desítky dalších v hnědouhelném revíru, byla obětována důlní činnosti na Mostecku. Záměr a nutnost vybudovat v Mostě nové letiště spadají do sedmdesátých let, neboť už v roce 1968 zpracovaly Vojenské projektové ústavy v Plzni a Českých Budějovicíh první studie řešení. Původně se totiž počítalo s tím, že nové letiště bude mimo sportovním letcům a zemědělcům sloužit i vojenskému letectvu. Rozpočet výstavby uvažoval s náklady 15 - 17 mil. korun. Od vojenského využití se později ustoupilo a řešení bylo přepracováno hlavně v zájmu dolů severočeského regionu. Zcela vážně se uvažovalo o vnitrostátním letišti, z něhož měla v létě pravidelná letecká linka dopravovat horníky na rehabilitační pobyty do bulharského Burgasu. Později, v souvislosti s útlumem těžby hnědého uhlí bylo odstoupeno i od tohoto záměru. Výstavba nového letiště začala v roce 1988. Původně se počítalo s tím, že nové letiště Aeroklubu Most zahájí provoz v roce 1993. Tuto skutečnost oznámil v květnu 1992 Chemopetrol ve svém podnikovém týdeníku. Přestože rozpočet na výstavbu byl mezitím vlivem zvýšení cen navýšen na 24 mil. Kč, pravdou je, že ještě v roce 1995 chyběly finanční prostředky na dokončení nové letištní plochy. Proto nebyla nakonec vybudována asfaltová vzletová a přistávací dráha, která byla zakotvena v původním projektu. Řada staveb, které nebyly rozpočtově pokryty, byla postavena svépomocně členy aeroklubu.

19. května 1996 vybrané posádky odstartovaly naposledy ze starého mosteckého letiště, aby po několikaminutovém letu roztočily kola letounů na vzletové a přistávací dráze jejich nového domova, nového letiště Aeroklubu Most. Provoz nového letiště byl oficiálně zahájen dne 1.6.1996 velkým leteckým dnem, ve kterém vystoupilo skvělých 23 účinkujících jednotlivců a skupin. Jako příklad lze uvést vystoupení dvojnásobného mistra světa v letecké akrobacii Ing. Petra Jirmuse, SKY BOX na Z-50, Martina Stáhalíka s Extrou 300S, piloty Bartoně a Kubovce se zrcadlovou akrobacií na L-13A a pod.. Díky členům Severočeského leteckého archivu byl před hlavní budovou letiště odhalen pomník padlým americkým letcům od 303. bombardovací skupiny 8. letecké armády, kteří zahynuli 17. dubna 1945 v blízkosti mosteckého letiště. Slavnostního odhalení se zúčastnila celá řada vzácných hostí, v čele s delegací Sdružení československých zahraničních letců, kteří za II. světové války bojovali v řadách britského Královského letectva RAF, přítomen byl rovněž zástupce americké ambasády, patronát na leteckým dnem měl ministr dopravy ing. Vladimír Budínský.

Nové letiště lze se starým srovnávat jen obtížně. Rozměry VPD jsou 1 130 m x 100 m, přitom VPD o šířce 30 m má v celé délce zpevněný podklad pro pozdější náhradu travnatého povrchu asfaltem, letiště disponuje čtřmi hangáry, poschoďovou letištní budovou s ubytovací kapacitou 40 lůžek. Nádherný výhled z letištní plochy na České středohoří i Krušné hory jistě utkví každému na dlouho v paměti. Od jeho otevření se na něm konala již celá řada důležitých akcí celostátního i mezinárodního významu, např. Mistrovství ČR v parašutismu, Mistrovství ČR v letecké akrobacii, opakovaně Mistrovství ČR v přesném létání, Evropský slet letounů L-40, Ae-45a, Ae-145, IX. Mistrovství Evropy v přesném létání, od roku 1997 každoročně Mostecký pohár v letecké akrobacii. Na novém letišti působí letecká škola a každoročně se pořádá základní výcvik žáků bezmotorového létání. Nové letiště je veřejnosti neustále otevřené a pro veřejnost je zde připraveno množství služeb. Od letištního občerstvení s terasou se slunečníky a vyhlídkou, odkud je letiště jako na dlani, přes odborný výklad o letecké technice a provozu na letišti, až po leteckou techniku s piloty vyhrazenými ke komerčním letům pro každého návštěvníka. Rádi vás uvítáme ve všední den i o víkendu.

Informace pocházejí od člena a váženého pamětníka AK Most Josefa Pitáka