Příletové informace

Veřejné vnitrostátní letiště LKMO - MOST. Volací znak MOST RADIO.

 

ARP: 50° 31' 30" N
  13° 40' 59" E
ELEV: 331 m
FRQ:

118,760 MHz

 

 

 

DRÁHA (VPD) MAGNETICKÝ SMĚR [°] ROZMĚRY DRAH [m] ÚNOSNOST TORA [m] TODA [m] ASDA [m] LDA [m]
02L 018 1130 x 30 8000kg/0,6MPa 1130 1190 1130 1130
20R 198 1130 x 30 8000kg/0,6MPa 1130 1190 1130 1130
02R 018 1130 x 70 5700kg/0,6MPa 1130 1190 1130 1130
20L 198 1130 x 70 5700kg/0,6MPa 1130 1190 1130 1130

PŘÍLETOVÁ INFORMACE    /  ARRIVAL INFORMATION

 

Veřejné vnitrostátní letiště / Public domestic aerodrome            

Umístění / Location

3,5 kmNNE od středu města Most

3,5 kmNNE from the centre of the tlen Most

Provozní použitelnost / Operational availability

VFR den/noc, výsadková činnost

VFR day/night, parachute dumping operation (day/night)

Druhy letadel / Aircraft types

letouny, vrtulníky, kluzáky, ultralehká letadla, volné balony

aeroplanes, helicopters, gliders, ultralight aircraft, free ballons

Provozní doba / Operational Hours

15 APR – 15 OCT    SAT, SUN, HOL   0700 – 1500

jinak / otherwise  O / R

Celní a pasové odbavení / Customs and immigration clearance

NIL

Provozovatel letiště / Aerodrome operator

Aeroklub Most

Letiště, 434 01  Most        tel.: +420 476 706 266              www.letistemost.cz

Další spojení / Next contacts

Václav Pecka   +420 603 328 736

Druhy paliva / Fuel grades

letecký benzín / aviation petrol 100 LL, N95

Druhy olejů / Oil grades

AERO D 100

Hangárování / Hangar space

O / R, omezeně / limited

Opravy / Repairs

O / R, omezeně / limited

Ubytování / Accommodation

na letišti 25 osob, jinak hotely v Mostě

25 persons at the aerodrome, otherwise hotels in the tlen Most

Restaurace / Restaurant

NIL

Doprava / Transportation

taxi

 


 

PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

Odklízení sněhu není zajišťováno.

Po tání sněhu nebo dlouhotrvajících deštích lze očekávat nezpůsobilost provozní plochy.

Přílet letadla bez oboustranného radiového spojení je možný pouze po dohodě s provozovatelem AD.

4 kmNW od letiště se nachází zakázaný prostor LK P8.

Letištní okruhy:

  • RWY 02 L/R  pravé okruhy,
  • RWY 20 L/R  levé okruhy.

Výška letu po okruhu:

  • den – 2060 ft / 625 m AMSL,
  • noc – 2390 ft / 730 m AMSL.

LOCAL TRAFFIC REGULATIONS AND RESTRICTIONS

Snow clearance is not provided.

The manoeuvring area could be unserviceable after prolonged rains and melting snow.

Arrival of aircraft without two-way radio communication is possible with agreement of AD operator only.

There is located a prohibited area LK P8 4 km NW from the aerodrome.

The traffic circuits:

  • RWY 02 L/R right hand traffic circuits,
  • RWY 20 L/R left hand trafic circuits.

The traffic circuit altitude:

  • day – 2060 ft / 625 m AMSL,
  • night – 2390 ft / 730 m AMSL.