Rada únor 2018

Zápis z Rady únor 2018

ZÁPIS z jednání rady AK Most konané dne 6. 2. 2018

 

Přítomni:                                Pojar, Pecka, Pešková, Janeček, Červenka

Hosté:                                      Pošitma

Omluveni / nepřítomni:  

 

 

  1. VRTULE (Z-142 + Z226) – obě vrtule demontovány a odvezeny do GO. Vrtule Z-142 je po GO (224 tis. Kč bez DPH). Předpokládáme, že do 14 dnů bude Z-142 uprovozněna.
  2. KALENDÁŘ AKCÍ 2018– připraven, bude předložen Členské schůzi ke schválení.
  3. ZIMNÍ ŠKOLENÍ + ČLENSKÁ SCHŮZE – TERMÍN SPOLEČNÝ  24.2.2018 od 9:00 hod
  4. AUTOGEN – nakoupeny nové redukční ventily
  5. PRACOVNÍ ÚKOLY– seznam prací bude uveřejněn; v roce 2018 bude nutné se více věnovat opravám a údržbě areálu
  6. ZÁPŮJČKA C-152 – od AeČR by si AK Most zapůjčil Cessnu 152 pro výcvik motorových pilotů z řad členů AK Most. Cessnu bude možné využívat i pro ostatní piloty. Dle počtu hodin náletu by mohla být cena za „suchou“ hodinu velmi výhodná. Prozatím není k dispozici smlouva. Více informací na členské schůzi.

 

 

Další jednání Rady se bude konat v úterý  6. 3. 2018 od 17,00 hod.

 

 

Zapsal:   Pešková