Provozní řád letiště Most

 1. Letiště je veřejnosti přístupné ve dnech pracovního klidu, pracovního volna a státem uznaných svátcích. V ostatní době musí být návštěva letiště ohlášena (telefonicky 476 706 266 nebo osobně) strážnému v přízemí správní budovy. Děti mladší 15 let musí být trvale doprovázeny dospělou osobou. Pohyb na letišti vyžaduje zvýšenou opatrnost všech návštěvníků.
 2. Na letišti je veřejnosti přístupná vyhlídková terasa s přilehlou vyhrazenou travnatou plochou. Ostatní prostory letiště jsou přístupny jen v doprovodu člena Aeroklubu. To se týká i provozních objektů letiště (zejména hangárů) bez ohledu na to, jsou-li otevřeny.
 3. Na provozní plochy letiště oddělené zábranami, výstražnými kužely, výstražnými tabulemi, zábradlím apod. je vstup bez doprovodu přísně zakázán! Hrozí nebezpečí úrazu!
 4. Každý je povinen respektovat pokyny pořadatelů, vydané v zájmu zajištění bezpečnosti osob a majetku.
 5. Psi musí být vedeni na vodítku a pod stálým dohledem chovatele.
 6. Jízdní kola musí být odkládána ve vyhrazeném přístřešku přilehlém k terase a ve stojanech uzamčena.
 7. Je přísně zakázáno vnášet do areálu letiště střelné zbraně a jiné nebezpečné předměty nebo látky a vnášet nebo vhazovat jakékoliv předměty na provozní plochy.
 8. Odpadky je dovoleno odkládat jen do označených nádob a v souladu s omezením na těchto nádobách vyznačeným.
 9. Kouření je dovoleno jen v prostorách k tomu vyhrazených!
 10. Zařízení sloužící návštěvníkům letiště musí být užíváno jen v souladu s účelem, pro něž je určeno a takovým způsobem, aby nebylo poškozováno. Náhrada škod způsobených nevhodným chováním bude vymáhána podle platných právních předpisů.
 11. Provozování leteckých a raketových modelů, draků a podobných zařízení je možné jen se souhlasem odpovědných funkcionářů Aeroklubu.
 12. Zájemci o komerční lety se hlásí u člena aeroklubu, popřípadě se ohlásí na telefonním čísle 476 706 266.
 13. Před vstupem na palubu letadla může být provedena bezpečnostní prohlídka. Nepodrobení se bezpečnostní prohlídce je důvodem k neprovedení letu.

Provozní řád letiště byl vydán v souladu s povinnostmi provozovatele sportovního zařízení podle § 7a zákona č. 115/2001 Sb.

Historie letiště Most

V roce 1946 vzniklo v tehdejších Stalinových závodech letecké oddělení, které se hlásilo k Českému národnímu aeroklubu. Dalo si jméno Aeroklub Stalinovy závody v Českém Jiřetíně. Dne 20.8.1946 vznikla komise pro výstavbu letiště se zástupci ministerstva dopravy, ONV Most, ONV Duchcov, letectva SNB a 6 zástupci Stalinových závodů. Po jednání byl zvolen pozemek mezi obcemi Mariánské Radčice, Libkovice, Jenišův Újezd, Braňany a Konobrže. Již 30.8.1946 došla do Stalinových závodů zpráva, že ministerstvo dopravy povolilo výstavbu letiště po úpravě okolního terénu, východně od Stalinových závodů. Již koncem srpna bylo dovezeno první letadlo. Prvním letounem nově vzniklého leteckého oddělení Stalinových závodů byl Piper Cub L-4 (výr.č.43-29602) s motorem Continental, imatrikulace OK-XFG, zakoupený za tehdejších 32 000,- Kč z přebytků US Army ve Francii. Následně přibyly další letouny. V prosinci 1946 bylo jednáno s ministerstvem průmyslu, zahraničního obchodu a Národní bankou. Letecké oddělení již vlastnilo dva letouny Piper Cub L-4, dva stroje Fairchild UC-61, které byly v hangáru prohlédnuty. Později přibyl ještě jeden dvoumotorový letoun Noordyun UC-64A. Výstavba mosteckého letiště trvala krátce - od října 1946 do května 1947. Rozvoj létání materiálně i personálně podporovaly tehdejší Stalinovy závody se svým fundovaným leteckým oddělením. Dominantou letiště se stal velice prostorný hangár s charakteristickým šestiúhelníkovým půdorysem, který byl (jak jinak) vytvořen z vrcholu rušené chladící věže jednoho z provozů ve Stalinových závodech. Zpočátku se provozovalo na mosteckém letišti jen motorové létání. Koncem roku 1947 došlo ke sloučení pobočky Českého národního aeroklubu v Mostě s pobočkou ČNA Stalinových závodů. Dne 5.11.1948 byl na mosteckém letišti unesen letoun Fairchild UC-61. Trasa byla z tehdy již komunistického Československa do Bavorska. Pilotem byl Karel Tikovský, na palubě měl dva cestující. Pilot se vrátil za měsíc, letoun byl zpět přelétnut příslušníkem bezpečnostní letky 8.1.1949. Až v roce 1949 byl zahájen na letišti u Libkovic první plachtařský výcvik s pěti kluzáky. Oficiálně bylo letiště zkolaudováno 5.1.1950.

Leteckým a později parašutistickým výcvikem prošly na starém letišti v Mostě stovky zájemců. Mnozí létali pro vlastní potěšení, pro řadu jiných byl pilotní výcvik prvním krokem pro získání leteckého povolání. Naši piloti odcházeli k vojenskému letectvu, k Československým aeroliniím i k zemědělskému letectvu. Libkovické letiště se však nacházelo v dobývacím prostoru hlubinného dolu a to se začalo projevovat na povrchu především terénními poklesy na vzletové a přistávací dráze. Navíc jedna dráha musela ustoupit blížící se výsypce povrchového dolu a na druhé dráze se v terénních poklesech po deštích držela voda do výše 30 až 50 cm měsíc i déle. Taková dráha byla naprosto nepoužitelná. Poslední a smrtelná rána mosteckému letišti pak byla nutnost vybudování přeložky silnice Braňany - Mariánské Radčice, která vede úhlopíčně přes bývalou vzletovou a přistávací plochu.

Nové letiště Aeroklubu Most je možné pokládat za světovou raritu. Vzniklo rekultivací výsypky povrchového hnědouhelného dolu na místě, kde stála obec Střimice. Tato obec, tak jako desítky dalších v hnědouhelném revíru, byla obětována důlní činnosti na Mostecku. Záměr a nutnost vybudovat v Mostě nové letiště spadají do sedmdesátých let, neboť už v roce 1968 zpracovaly Vojenské projektové ústavy v Plzni a Českých Budějovicíh první studie řešení. Původně se totiž počítalo s tím, že nové letiště bude mimo sportovním letcům a zemědělcům sloužit i vojenskému letectvu. Rozpočet výstavby uvažoval s náklady 15 - 17 mil. korun. Od vojenského využití se později ustoupilo a řešení bylo přepracováno hlavně v zájmu dolů severočeského regionu. Zcela vážně se uvažovalo o vnitrostátním letišti, z něhož měla v létě pravidelná letecká linka dopravovat horníky na rehabilitační pobyty do bulharského Burgasu. Později, v souvislosti s útlumem těžby hnědého uhlí bylo odstoupeno i od tohoto záměru. Výstavba nového letiště začala v roce 1988. Původně se počítalo s tím, že nové letiště Aeroklubu Most zahájí provoz v roce 1993. Tuto skutečnost oznámil v květnu 1992 Chemopetrol ve svém podnikovém týdeníku. Přestože rozpočet na výstavbu byl mezitím vlivem zvýšení cen navýšen na 24 mil. Kč, pravdou je, že ještě v roce 1995 chyběly finanční prostředky na dokončení nové letištní plochy. Proto nebyla nakonec vybudována asfaltová vzletová a přistávací dráha, která byla zakotvena v původním projektu. Řada staveb, které nebyly rozpočtově pokryty, byla postavena svépomocně členy aeroklubu.

19. května 1996 vybrané posádky odstartovaly naposledy ze starého mosteckého letiště, aby po několikaminutovém letu roztočily kola letounů na vzletové a přistávací dráze jejich nového domova, nového letiště Aeroklubu Most. Provoz nového letiště byl oficiálně zahájen dne 1.6.1996 velkým leteckým dnem, ve kterém vystoupilo skvělých 23 účinkujících jednotlivců a skupin. Jako příklad lze uvést vystoupení dvojnásobného mistra světa v letecké akrobacii Ing. Petra Jirmuse, SKY BOX na Z-50, Martina Stáhalíka s Extrou 300S, piloty Bartoně a Kubovce se zrcadlovou akrobacií na L-13A a pod.. Díky členům Severočeského leteckého archivu byl před hlavní budovou letiště odhalen pomník padlým americkým letcům od 303. bombardovací skupiny 8. letecké armády, kteří zahynuli 17. dubna 1945 v blízkosti mosteckého letiště. Slavnostního odhalení se zúčastnila celá řada vzácných hostí, v čele s delegací Sdružení československých zahraničních letců, kteří za II. světové války bojovali v řadách britského Královského letectva RAF, přítomen byl rovněž zástupce americké ambasády, patronát na leteckým dnem měl ministr dopravy ing. Vladimír Budínský.

Nové letiště lze se starým srovnávat jen obtížně. Rozměry VPD jsou 1 130 m x 100 m, přitom VPD o šířce 30 m má v celé délce zpevněný podklad pro pozdější náhradu travnatého povrchu asfaltem, letiště disponuje čtřmi hangáry, poschoďovou letištní budovou s ubytovací kapacitou 40 lůžek. Nádherný výhled z letištní plochy na České středohoří i Krušné hory jistě utkví každému na dlouho v paměti. Od jeho otevření se na něm konala již celá řada důležitých akcí celostátního i mezinárodního významu, např. Mistrovství ČR v parašutismu, Mistrovství ČR v letecké akrobacii, opakovaně Mistrovství ČR v přesném létání, Evropský slet letounů L-40, Ae-45a, Ae-145, IX. Mistrovství Evropy v přesném létání, od roku 1997 každoročně Mostecký pohár v letecké akrobacii. Na novém letišti působí letecká škola a každoročně se pořádá základní výcvik žáků bezmotorového létání. Nové letiště je veřejnosti neustále otevřené a pro veřejnost je zde připraveno množství služeb. Od letištního občerstvení s terasou se slunečníky a vyhlídkou, odkud je letiště jako na dlani, přes odborný výklad o letecké technice a provozu na letišti, až po leteckou techniku s piloty vyhrazenými ke komerčním letům pro každého návštěvníka. Rádi vás uvítáme ve všední den i o víkendu.

Informace pocházejí od člena a váženého pamětníka AK Most Josefa Pitáka

Příletové informace

Veřejné vnitrostátní letiště LKMO - MOST. Volací znak MOST RADIO.

 

ARP: 50° 31' 30" N
  13° 40' 59" E
ELEV: 331 m
FRQ:

118,760 MHz

 

 

DRÁHA (VPD) MAGNETICKÝ SMĚR [°] ROZMĚRY DRAH [m] ÚNOSNOST TORA [m] TODA [m] ASDA [m] LDA [m]
02L 018 1130 x 30 8000kg/0,6MPa 1130 1190 1130 1130
20R 198 1130 x 30 8000kg/0,6MPa 1130 1190 1130 1130
02R 018 1130 x 70 5700kg/0,6MPa 1130 1190 1130 1130
20L 198 1130 x 70 5700kg/0,6MPa 1130 1190 1130 1130

 

 

PŘÍLETOVÁ INFORMACE    /  ARRIVAL INFORMATION

Veřejné vnitrostátní letiště / Public domestic aerodrome            

Umístění / Location

3,5 kmNNE od středu města Most

3,5 kmNNE from the centre of the tlen Most

Provozní použitelnost / Operational availability

VFR den/noc, výsadková činnost

VFR day/night, parachute dumping operation (day/night)

Druhy letadel / Aircraft types

letouny, vrtulníky, kluzáky, ultralehká letadla, volné balony

aeroplanes, helicopters, gliders, ultralight aircraft, free ballons

Provozní doba / Operational Hours

15 APR – 15 OCT    SAT, SUN, HOL   0700 – 1500

jinak / otherwise  O / R

Celní a pasové odbavení / Customs and immigration clearance

NIL

Provozovatel letiště / Aerodrome operator

Aeroklub Most

Letiště, 434 01  Most        tel.: +420 476 706 266              www.letistemost.cz

Další spojení / Next contacts

Václav Pecka   +420 603 328 736

Druhy paliva / Fuel grades

letecký benzín / aviation petrol 100 LL, N95

Druhy olejů / Oil grades

AERO D 100

Hangárování / Hangar space

O / R, omezeně / limited

Opravy / Repairs

O / R, omezeně / limited

Ubytování / Accommodation

na letišti 25 osob, jinak hotely v Mostě

25 persons at the aerodrome, otherwise hotels in the tlen Most

Restaurace / Restaurant

NIL

Doprava / Transportation

taxi

 


 

PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

Odklízení sněhu není zajišťováno.

Po tání sněhu nebo dlouhotrvajících deštích lze očekávat nezpůsobilost provozní plochy.

Přílet letadla bez oboustranného radiového spojení je možný pouze po dohodě s provozovatelem AD.

4 kmNW od letiště se nachází zakázaný prostor LK P8.

Letištní okruhy:

 • RWY 02 L/R  pravé okruhy,
 • RWY 20 L/R  levé okruhy.

Výška letu po okruhu:

 • den – 2060 ft / 625 m AMSL,
 • noc – 2390 ft / 730 m AMSL.

LOCAL TRAFFIC REGULATIONS AND RESTRICTIONS

Snow clearance is not provided.

The manoeuvring area could be unserviceable after prolonged rains and melting snow.

Arrival of aircraft without two-way radio communication is possible with agreement of AD operator only.

There is located a prohibited area LK P8 4 km NW from the aerodrome.

The traffic circuits:

 • RWY 02 L/R right hand traffic circuits,
 • RWY 20 L/R left hand trafic circuits.

The traffic circuit altitude:

 • day – 2060 ft / 625 m AMSL,
 • night – 2390 ft / 730 m AMSL.